• Description

  • Description

  • Description

  • Description

กระดานข่าวทั้งหมด37

สมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ดูรายละเอียด

12-10-2018
สมัครงาน เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวันที่ 11-28 กันยายน 2561

เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (... ดูรายละเอียด

27-09-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 11-26 กันยายน 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง น... ดูรายละเอียด

18-09-2018
สมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงาน... ดูรายละเอียด

08-08-2018
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ดูรายละเอียด

02-08-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา... ดูรายละเอียด

16-07-2018
ข่าวทั่วไป สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงจัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงจัดซื้อ จัดจ้าง

ดูรายละเอียด
14-06-2018
ข่าวทั่วไป สรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม การป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

สรุปผลการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน... ดูรายละเอียด

14-06-2018
สมัครงาน เลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งน... ดูรายละเอียด

23-04-2018
ข่าวทั่วไป โครงสร้างศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

                     ... ดูรายละเอียด

29-03-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสา... ดูรายละเอียด

27-03-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง:พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง พ... ดูรายละเอียด

27-03-2018
ข่าวทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียด
19-03-2018
ข่าวทั่วไป ประกาศ: เจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

                     ... ดูรายละเอียด

19-03-2018
ข่าวทั่วไป การร่วมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ขออนุญาตการร่วมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

ดูรายละเอียด
19-03-2018
ข่าวทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียด
13-03-2018
ข่าวภายใน รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงา... ดูรายละเอียด

12-02-2018
ข่าวทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2560 และ แผนป้องกันและปราบปราม ปี 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงา... ดูรายละเอียด

01-02-2018
ข่าวทั่วไป คู่มือผลประโยนช์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม

คู่มือผลประโยนช์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม

!!เนื่องจ... ดูรายละเอียด

09-01-2018
ข่าวทั่วไป นโยบายการสำรองข้อมูล โรงพยาบาลชำนิ

นโยบายการสำรองข้อมูล โรงพยาบาลชำนิ 

ดูรายละเอียด
05-01-2018
ข่าวทั่วไป นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โรงพยาบาลชำนิ

นโยบายการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ โรงพยาบาลชำนิ

 

ดูรายละเอียด
05-01-2018
ข่าวทั่วไป รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ต่อพวงตกถนน บนถนนบ้านหนองใหญ่

รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ต่อพวงตกถนน บ... ดูรายละเอียด

04-01-2018
ข่าวทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลชานิ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลชานิ

ดูรายละเอียด
04-01-2018
ข่าวทั่วไป สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑&n... ดูรายละเอียด

04-01-2018
ข่าวทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่

                   ... ดูรายละเอียด

04-01-2018
ข่าวทั่วไป รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

รายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 

ดูรายละเอียด
04-01-2018
ข่าวทั่วไป ทดสอบระบบเว็บไซค์ โรงพยาบาลชำนิ 8/12/60

ทดสอบระบบ

01-12-2017
จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างเหมา ทำความสะอาดโรงพยาบาลชำนิ ประจำปีงบประม... ดูรายละเอียด

16-10-2018
จัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้... ดูรายละเอียด

12-10-2018
จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด... ดูรายละเอียด

18-04-2018
จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์... ดูรายละเอียด

02-02-2018
จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม2... ดูรายละเอียด

30-01-2018
จัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศท... ดูรายละเอียด

28-12-2017
จัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ขออนุญาตแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเ... ดูรายละเอียด

28-12-2017
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน ๗๐%,๒๐%,๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑

ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน  ๗๐%,๒๐%,๑๐%  ประจำปีงบ... ดูรายละเอียด

04-12-2017
จัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินงบค่าบริการทางการ... ดูรายละเอียด

22-11-2017
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบบาลชำนิ

  &nb... ดูรายละเอียด

22-11-2017
สมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง... ดูรายละเอียด

12-10-2018
สมัครงาน เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวันที่ 11-28 กันยายน 2561

เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูก... ดูรายละเอียด

27-09-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 11-26 กันยายน 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริกา... ดูรายละเอียด

18-09-2018
สมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพ... ดูรายละเอียด

08-08-2018
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนัก... ดูรายละเอียด

02-08-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวั... ดูรายละเอียด

16-07-2018
สมัครงาน เลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วค... ดูรายละเอียด

23-04-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน... ดูรายละเอียด

27-03-2018
สมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง:พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริกา... ดูรายละเอียด

27-03-2018

เว็บที่เกี่ยวข้อง