ปิดปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลชำนิ

โทรศัพท์ : 044-609-54 ต่อ 43