ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย : infromation | ประกาศเมื่อ : 2017-11-22 10:11:36 | จัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบบาลชำนิ

                ความเป็นมา

                ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชำนิ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จ เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ในไตรมาศที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

                ข้อพพิจารณา

                การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีการลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

                ข้อเสนอ

                ๑.ขอส่งแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามแบบ สขร.๑ ดังรายละเอียดแนบท้าย

                ๒.ดำเนินการนำข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกาศบนเว็บไซค์ของหน่วยงาน

 www.chamnihospital.com ต่อไป