ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เขียนโดย : infromation | ประกาศเมื่อ : 2017-11-22 13:43:51 | จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ระดับจังหวัด ๒๐% และระดับเขต ๑๐% โรงพยาบาลชำนิ