แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

เขียนโดย : infromation | ประกาศเมื่อ : 2017-12-28 10:00:12 | จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ไตรมาศที่ ๑ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ