แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ

เขียนโดย : infromation | ประกาศเมื่อ : 2017-12-28 10:06:27 | จัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑  จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ