กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด : 41


รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
กฏกระทรวง2560 อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธารณสุข อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
ข่าวสารทั่วไป
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ