กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวันที่ 11-28 กันยายน 2561

เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวันที่ 11-28 กันยายน 2561

รับสมัครงาน | ลงประกาศวันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 


เอกสารแนป
เลื่อนการรับสมัคร!! ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561.pdf.pdf Dowload