กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop )

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop )


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop ) Matching Fund ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลชำนิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )


เอกสารแนป
ประกวดรราคาจ้าง.pdf.pdf Dowload
TOR SOLAR โรงพยาบาลชำนิ.pdf.pdf Dowload