กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ แผนซื้อเครื่องมือติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางทางไกล

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ แผนซื้อเครื่องมือติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางทางไกล


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ แผนซื้อเครื่องมือติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางทางไกล   

รายละเอียด (โดยสรุปหรือเอกสารแนป)

    1.ราคากลางและแผนการปฎิบัติการ ซื้อเครื่องตืดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล

    2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อมเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล

    3.คุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางรักษาทางไกล


เอกสารแนป
1.ประกาศ.pdf Dowload
2.ราคากลาง+แผน.pdf Dowload
3.สเปก 640000.pdf Dowload