กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ทั้งหมด : 13


รับสมัครงาน
เลื่อนการรับสมัคร!! สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เป็นวันที่ 11-28 กันยายน 2561 อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 11-26 กันยายน 2561 อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม
ลงประกาศวันที่ : 16 กรกฏาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ