กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ทั้งหมด : 14


รับสมัครงานประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ลงประกาศวันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงานประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลงประกาศวันที่ : 8 สิงหาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ
รับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลงประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ