กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน ๗๐%,๒๐%,๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑

ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน ๗๐%,๒๐%,๑๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ประกาศแผนจัดซื้องบลงทุน  ๗๐%,๒๐%,๑๐%  ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑


เอกสารแนป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง๒๑พ.ย.๒๕๖๐1.pdf.pdf Dowload
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง๒๑พ.ย.๒๕๖๐2.pdf.pdf Dowload