กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ไตรมาศ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบบาลชำนิ

                ความเป็นมา

                ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชำนิ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จ เรียงลำดับ ๕ โครงการ วงเงินมากสุด ตามแบบ สขร.๑ ในไตรมาศที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

                ข้อพพิจารณา

                การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีการลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

                ข้อเสนอ

                ๑.ขอส่งแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามแบบ สขร.๑ ดังรายละเอียดแนบท้าย

                ๒.ดำเนินการนำข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกาศบนเว็บไซค์ของหน่วยงาน

 www.chamnihospital.com ต่อไป


เอกสารแนป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรียงลำดับ ๕ โครงการPDF.pdf Dowload