กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2560 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ระดับจังหวัด ๒๐% และระดับเขต ๑๐% โรงพยาบาลชำนิ


เอกสารแนป
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างPDF.PDF Dowload