กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ขออนุญาตแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ไตรมาศที่ ๑ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลชำนิ


เอกสารแนป
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐PDF.pdf Dowload