กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑  จากงบค่าเสื่อมโรงพยาบาลชำนิ


เอกสารแนป
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(ตามแบบ สขร.๑) ไตรมาศที่ ๑ PDF.pdf Dowload