กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์

ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์


เอกสารแนป
ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล และขอประกาศขึ้นเว็บไซต์.PDF Dowload