กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% และระดับจังหวัด ๒๐% โรงพยาบาลชำนิ

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% และระดับจังหวัด ๒๐% โรงพยาบาลชำนิ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% และระดับจังหวัด ๒๐% โรงพยาบาลชำนิ


เอกสารแนป
ขออนุมัติแผนจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี62.pdf.pdf Dowload