กรุณารอสักครู่..   

Loading...

หน้าหลัก | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓

ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลงประกาศวันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : นายอัษฎายุธ สงวนเชื้อ


ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓


เอกสารแนป
ขออนุมัติแผนจ้างเหมาบริการโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โรงพยาบาลภาครัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ .pdf.pdf Dowload